13851535_omslag108px
Rss

KWALON


Meer op het gebied van Methodologie

Over dit tijdschrift  
Aflevering 3, 2005
Redactioneel

Access_open Het tweede KWALON-jaarboek

Auteurs Fred Wester, Hennie Boeije en Tony Hak
Auteursinformatie

Fred Wester
Fred Wester is methodoloog en sinds 2003 hoogleraar Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij promoveerde in 1984 op een proefschrift over de gefundeerde theoriebenadering van Glaser en Strauss. Hij is auteur van Strategieën voor kwalitatief onderzoek (eerste druk 1987) en samen met Vincent Peters Kwalitatieve analyse. Uitgangspunten en procedures (2004). Hij redigeerde (samen met anderen) diverse bundels over kwalitatief onderzoek. Hij publiceert daarnaast over interpretatief onderzoek van de media. Sinds eind 2002 vervangt hij Tony Hak als voorzitter van het KWALON-bestuur. F.Wester@maw.ru.nl

Hennie Boeije
Hennie Boeije studeerde Beleid & Management Gezondheidszorg en Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze promoveerde in 1994 op een onderzoek naar kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Sinds 1998 is zij universitair docent aan de Universiteit Utrecht. In haar onderzoek focust zij op methodologische vraagstukken en op ziekte en gezondheid. Recent verscheen haar boek Analyseren in kwalitatief onderzoek: denken en doen en redigeerde zij met anderen het boek Onderzoeksmethoden (www.boomonderwijs.nl). H.R.Boeije@fss.uu.nl

Tony Hak
Tony Hak is universitair hoofddocent bij de faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde in 1988 op een proefschrift over sociologische tekstanalyse. Hij heeft gepubliceerd over tekst- en vertooganalyse, conversatieanalyse, codeerprocessen, het sociaal-wetenschappelijke interview, en het cognitief testen van gestandaardiseerde vragenlijsten. Hij is voorzitter van het platform KWALON, en was medeoprichter het tijdschrift KWALON en was van 1996 tot 2000 lid van de kernredactie van dit tijdschrift. thak@rsm.nl

Fred Wester
Fred Wester is methodoloog en sinds 2003 hoogleraar Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij promoveerde in 1984 op een proefschrift over de gefundeerde theoriebenadering van Glaser en Strauss. Hij is auteur van Strategieën voor kwalitatief onderzoek (eerste druk 1987) en samen met Vincent Peters Kwalitatieve analyse. Uitgangspunten en procedures (2004). Hij redigeerde (samen met anderen) diverse bundels over kwalitatief onderzoek. Hij publiceert daarnaast over interpretatief onderzoek van de media. Sinds eind 2002 vervangt hij Tony Hak als voorzitter van het KWALON-bestuur. F.Wester@maw.ru.nl
Artikel

Access_open De kwalitatieve survey

Methodologische identiteit en systematiek van het meest eenvoudige type kwalitatief onderzoek

Auteurs Harrie Jansen
Auteursinformatie

Harrie Jansen
Harrie Jansen is socioloog en werkt als onderwijs- en onderzoekscoördinator bij het IVO in Rotterdam, dat gelieerd is aan de Erasmus Universiteit. Hij promoveerde in 1990 op een proefschrift over woongroepen en publiceerde de afgelopen jaren over (onderzoek naar) kwaliteit van vragen in gestandaardiseerde surveys en over het beleid van huisartsen ten aanzien van problematisch middelengebruik (alcohol en benzodiazepines). Sinds 1997 is hij lid van de kernredactie van het tijdschrift KWALON; de laatste jaren als eindredacteur. jansen@ivo.nl
Artikel

Access_open Interviewen in de aanwezigheid van een derde persoon

Een methodologische gevalsstudie

Auteurs Hennie Boeije
Auteursinformatie

Hennie Boeije
Hennie Boeije studeerde Beleid & Management Gezondheidszorg en Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze promoveerde in 1994 op een onderzoek naar kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Sinds 1998 is zij universitair docent aan de Universiteit Utrecht. In haar onderzoek focust zij op methodologische vraagstukken en op ziekte en gezondheid. Recent verscheen haar boek Analyseren in kwalitatief onderzoek: denken en doen en redigeerde zij met anderen het boek Onderzoeksmethoden (www.boomonderwijs.nl). H.R.Boeije@fss.uu.nl
Artikel

Access_open Omgangsongemak in publieke ruimtes

Over ongemak door normblind hard praten

Auteurs Ivar Kofman
Auteursinformatie

Ivar Kofman
Ivar Kofman studeerde Algemene Sociologie bij de afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. In 2003 studeerde hij af bij prof. dr. Gerhard Nijhof en dr. Piet Verbeek-Heida. Voor zijn scriptie 'Omgangsongemak door normblindheid' ontving hij de KWALON-scriptieprijs 2003 en de AUV-prijs 2004. Binnenkort biedt hij bij de redactie van een sociologisch of psychiatrisch tijdschrift Omgangsongemak. Over de moeizame omgang met mensen met psychische storingen aan. ivakof@hotmail.com

Anja Declercq
Anja Declercq is projectleider bij het interfacultair onderzoekscentrum LUCAS van de KU Leuven en is docent aan de faculteit Sociale Wetenschappen van diezelfde universiteit. Zij promoveerde in 2000 op een proefschrift over de residentiële zorg voor dementerende ouderen. Zij doet onderzoek naar de zorg voor ouderen, met de nadruk op de zorg voor personen met dementie. Daarnaast verdiept zij zich ook in de kwalitatieve methoden. Anja.Declercq@med.kuleuven.be
Artikel

Access_open De kleine boodschap

Een kwalitatief onderzoek naar teksten en tekeningen op het openbare toilet

Auteurs Ena Langendijk
Auteursinformatie

Ena Langendijk
Ena Langendijk studeerde Communicatiewetenschap aan de KU Nijmegen met als afstudeerspecialisatie Cultuur en Identiteit. Met haar scriptie De kleine boodschap: een kwalitatief onderzoek naar teksten en tekeningen op het openbare toilet won zij de KWALON-scriptieprijs 2002. Na haar studie werkte zij onder andere in het onderwijs in Bolivia en coördineerde daar projecten voor een Nederlands-Boliviaanse ontwikkelingsorganisatie. enalangendijk@gmail.com

Jeannette Heldens
Jeannette Heldens is pedagoog en werkzaam als docent bij de sectie Methoden van Onderzoek, Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast ontwikkelt en faciliteert zij spelsimulaties ter ondersteuning van besluitvormings- en veranderingsprocessen in crisisorganisaties. Samen met Fenneke Reysoo verzorgt zij vanaf eind jaren tachtig interviewtrainingen voor studenten van de Radboud Universiteit, voor promovendi van eigen en andere universiteiten, zowel nationaal als internationaal, en voor personen uit maatschappelijke organisaties die kwalitatief onderzoek verrichten. J.Heldens@maw.ru.nl

Fenneke Reysoo
Fenneke Reysoo, antropoloog, heeft vanaf begin jaren 1980 methodeonderwijs verzorgd aan verschillende universiteiten en opleidingsinstituten in Nederland (Nijmegen, Leiden) en in het buitenland (o.a. Marokko, Mexico, Mali, Frankrijk en Zwitserland). Per 1 oktober 2005 is zij adjunct-directeur van het Graduate Institute of Development Studies in Genève. Haar onderwijs en onderzoek bevindt zich op het snijvlak tussen antropologie, ontwikkelingsstudies en gender en betreft vraagstukken van reproductieve en seksuele rechten en gezondheid. Samen met Jeanette Heldens verzorgt zij vanaf eind jaren tachtig interviewtrainingen voor studenten en onderzoekers. fennekereysoo@hotmail.com
Artikel

Access_open De Qualitative Health Research-conferentie in Utrecht

Auteurs Fijgje de Boer, Jeanine Evers en AnneLoes van Staa
Auteursinformatie

Fijgje de Boer
Fijgje de Boer is onder meer werkzaam als universitair docent kwalitatief onderzoek bij de divisie Verplegingswetenschap van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC). Daarnaast geeft zij trainingen in kwalitatief interviewen. Haar meest recente publicatie is het boek Onze Buren. Vormgeven aan een maatschappelijk steunsysteem. (Amsterdam: SWP, 2004) dat zij samen met Kees Verschure, Piet Overduin en Hans Kroon schreef. Sinds januari 2004 maakt zij deel uit van de redactie van KWALON. fijgjedeboer@chello.nl

Jeanine Evers
Jeanine Evers is antropoloog (UL) en bestuurskundige (EUR). Zij doet kwalitatief onderzoek op diverse terreinen (gezondheidszorg, geestelijke verzorging, waarden en normenoverdracht door instituties, discriminatie, wetenschap als beroep) en is werkzaam als toegevoegd docent kwalitatieve methoden bij de Universiteit voor Humanistiek. Zij verzorgt bovendien – samen met collega's – een aantal cursussen voor het platform KWALON en is bestuurssecretaris van dit platform. J.Evers@uvh.nl

AnneLoes van Staa
AnneLoes van Staa is van origine kinderverpleegkundige en studeerde geneeskunde (specialisatie public health) en culturele antropologie (specialisatie medische antropologie). Momenteel is zij lector Transities in Zorg aan de Hogeschool Rotterdam. Zij publiceerde onder meer over zorg voor jongeren met chronische aandoeningen, de organisatie van palliatieve zorg en het cliëntenperspectief op medische technologie. Zij bereidt een proefschrift voor over opgroeiende jongeren met chronische aandoeningen. A.van.Staa@hro.nl
Diversen

Access_open Literatuur