09215077_omslag108px Rss

Gedrag & Organisatie

Gedrag & Organisatie is een wetenschappelijk tijdschrift voor de Nederlandse en Vlaamse markt. Naast interessante artikelen publiceert het tevens rapportages over instrumentontwikkeling, theoretische uiteenzettingen en korte researchnotities. In Gedrag & Organisatie komen steeds actuele onderwerpen aan de orde, zoals leiderschap, innovatie en loopbaanontwikkeling. Het vakblad richt zich op degenen die de sociale psychologie en/of de arbeids- en organisatiepsychologie beoefenen dan wel vraagstukken op dit terrein tot hun werkveld rekenen.

Sinds 2008 is Gedrag & Organisatie opgenomen in het Thomson Reuters Web of Knowledge (voorheen ISI), dat onder meer informatie geeft over de impactfactor van tijdschriften. Met een impactfactor van .56 in 2011 en .94 in 2012 kan Gedrag &Organisatie zich meten met verschillende internationale collega-tijdschriften op dit terrein.   

Abonnementen
U kunt kiezen voor een online abonnement of een plusabonnement (online-archief met updates, e-mailattendering én gedrukte nummers).

Contact met de redactie
Vragen aan de redactie kunt u mailen naar mw. A.G.A. Brinkman, G&O@vu.nl.
Artikelen kunnen ingediend worden via http://www.editorialmanager.com/geno/. De auteursrichtlijnen zijn te vinden onder de tab ‘extra materiaal’.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Extra materiaal

Auteursinstructie

Redactie

mw. dr. V. Brenninkmeijer, dr. J.W.M. van Breukelen (eindredacteur), mw. dr. E. Derous, mw. dr. J. Gevers, mw. prof. dr. B.I.J.M. van der Heijden, dr. E.A.J. van Hooft, dr. D. van der Linden, prof. dr. B. Nijstad, dr. P.M. Poortvliet, dhr. dr. E.F. Rietzschel, prof. dr. R. Schalk, dr. P. Vlerick, en Prof. dr. R. de Vries (redactievoorzitter)
Button_em